NUR SANATI

KUR'AN A YAŞ SINIRI KOYMAK ZULÜMDÜR…!

SORULARLA BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ KİMDİR? HAYATI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

-AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYARAK BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN HAYATI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİYE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. 

Bediüzzaman’ın Gençliği ve Tahsil Hayatı: I. Meşrutiyet Devri
Bediüzzaman’ın Hayatı II. Meşrutiyet Devri
Bediüzzaman’ın Hayatı – BMM ve Şeflik Devri
Bediüzzaman’ın Hayatı – Demokrat Parti Devri

SORULARLA BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR

Fenler, Allah’tan bahseder mi?
Sözler, 142

Cenab-ı Hakkın her işi bizzat kendisi yapması, yardımcıya ihtiyacı olmaması; mekandan münezzeh olmakla birlikte her yerde bulunması ve her şeye yakın olması ne demektir?
Sözler, 177

Bir tek Zat, bütün zerreleri, varlıkları ve yıldızları nasıl
idare edebilir?

Lem’alar, 90
Cenab-ı Hakkın yetmiş bin perde arkasında olması ne demektir?
Sözler, 181
Her şeyden yakın bir Rabb
ile, binler senelik mesafeyi alıp yetmiş bin
perdeyi geçtikten sonra görüşülmesi nasıl anlaşılabilir?

Sözler, 522

Neden herkes aklıyla Cenab-ı Hakkın varlığını göremiyor?
Mesnevi-i Nuriye, 209
Cenab-ı Hakkın sayısız yerlerde, sayısız işleri tek başına
yapması, nasıl anlaşılabilir?

Sözler, 557
Kur’an’da “Ahsenü’l-Halıkın, Erhamü’r-Rahimin” gibi kelimeler,
başka halıklar ve rahimler bulunduğuna işaret eder mi?

Sözler, 564
Bir şeyin zıddı olmazsa, o şeyin nasıl kemali olabilir?
Sözler, 566
Niçin, vahdette sınırsız derecede kolaylık, kesrette ve şirkte
sınırsız derecede zorluk vardır?

Mektubat, 146
“Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır”. Bu ne demektir?
Mektubat, 316

Kainatı müthiş bir faaliyetle değiştiren Zatın kendisi de
değişken olması gerekmez mi?

Lem’alar, 343

Cenab-ı Hakkın cüz’i ve önemsiz işlerle uğraşması azametine
uygun olur mu?

Mesnevi-i Nuriye, 98
Cenab-ı Hakkın fiili isimlerinin çokluğu nedendir?
İşaratü’l-İ’caz, 20
Rahim ismi, niçin Rahman isminden sonra zikredilmiştir?
İşaratü’l-İ’caz, 21
Cenab-ı Hak hakkında insani özellikleri hatırlatan bir kısım
tabirleri kullanmak niçin caiz midir?

İşaratü’l-İ’caz, 22

Bazı sofilerin şüpheye düştükleri gibi Allah ile insan arasında
ittisal var mıdır?

İşaratü’l-İ’caz, 234
Bazı tasavvuf ehlinin sözlerinden niçin ittisal anlamı
çıkmaktadır?

Muhakemat, 132
Yeryüzü ve gökyüzünün altı günde yaratılması ne demektir?
Sözler, 150
Yalnız tek bir emir ile yoktan yaratmak, nasıl olmaktadır?
Sözler, 152
Varlıkların hem zaman içinde bir süreç takip ederek, hem de
tek bir
emirle aniden yaratılıyor olması ne demektir?

Sözler, 179

Kainatın yaratılışında, niçin Cenab-ı Hakkın haricinde başka ellerin karışması
kabul edilemez?

Sözler, 554

Varlıkların yaratılışı tabiata verildiğinde ortaya çıkan
imkansızlıklar, Cenab-ı Hakka verildiğinde nasıl ortadan kalkar?

Lem’alar, 186

Bir kısım sebeplerin yaratılışta müdahale etmeleri ve şeref
kazanmaları, Cenab-ı Hakka ne zarar verir?

Lem’alar, 190

Her şeyin her şeyiyle her an Cenab-ı Hak tarafından yaratılması
nasıl anlaşılmalıdır?

Lem’alar, 193
Yoktan var, vardan yok etmek nasıl akılla anlaşılabilir?
Muhakemat, 130

Bu asırda ahiretimizi nasıl kurtaracağız?
Sözler, 131
Ölüm, nasıl hayat gibi hem yaratılmış, hem de nimet olabilir?
Mektubat, 13
Ölüm nasıl nimet olur?
İşaratü’l-İ’caz, 229
Kabir hayatındaki ruhlar kıyamet hadiselerinden etkilenecekler
mi?

Mektubat, 61
Bütün varlıkların helak olması, ne demektir?
Mektubat, 62
Haşir meydanı nerededir?
Mektubat, 41
Haşir bir anda zamansız nasıl meydana gelir?
Sözler, 105
Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
Sözler, 107
Haşir meydanında, Cennet ve Cehennemde nasıl bir kıyafet
giyilecektir?

Mektubat, 373

İmam-ı Gazali’nin, ilk diriliş ikinci dirilişten tamamen
farklıdır demesinin sebebi nedir?

Barla Lahikası, 141
Hz. Adem’in Cennetten çıkarılması ve bir kısım insanların
Cehenneme gönderilmesi nedendir?

Mektubat, 46

Cennetin hem çok yakın, hem çok uzak olması ne demektir?
Lem’alar, 279
Cennette tabakalar nasıl olacaktır?
Sözler, 460
Dünya genişliğinde büyük ve hâli bir Cennet neye yarar?
Sözler, 592
Ruhun yüce lezzetleri olduğu halde, ahirette cismani hayat niçin
yaratılacaktır?

Sözler, 459
Cismani lezzetler, niçin Cennetin en büyük lezzetleri
arasındadır?

Sözler, 459


Bu dünyada bir ihtiyaçtan kaynaklanan yeme, içme ve nikah gibi nimetler niçin
ahirette de bulunmaktadır?

İşaratü’l-İ’caz, 196
Hurilerin yetmiş elbise giydikleri halde, bacaklarının
kemiklerinin iliklerinin görülmesi, nasıl bir güzelliktir?

Sözler, 461
Bazı Cennet ehline dünya kadar yer, yüz binlerce saray ve huri
verilmesi hangi sırdan kaynaklanmaktadır?

Sözler, 462
Cehennem nerededir?
Mektubat, 14
Cehennem şimdi varsa, yeri nerededir?
İşaratü’l-İ’caz, 180

“Cehennem, ceza-i ameldir; fakat, Cennet fazl-ı İlahi iledir” ne
demektir?

Lem’alar, 87
Kısa bir zamandaki küfre karşılık, sınırsız Cehennem hapsi nasıl
adalet olur?

Lem’alar, 275

Kısa bir hayatta, sınırlı günahlarla sınırsız bir Cehennem
azabını kazanmak, nasıl adalet olur?

Lem’alar, 87
Kısa bir zamanda nasıl ebedi bir cezayı hak edecek hatalar
işlenebilir?

İşaratü’l-İ’caz, 80
İlahi şefkat ve merhamet, nasıl ebedi bir cezaya izin verir?
İşaratü’l-İ’caz, 81

Kırk binler başlı, her bir başta kırk binler dil ve her dilde
kırk binler tesbihler yapan melekler niçin yaratılmıştır?

Sözler, 151

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) niçin Mirac gibi uzun bir seyahatin
neticesinden sonra, her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak
olmuştur?

Sözler, 516
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)
Miracında cismiyle binler sene mesafeyi
nasıl birkaç dakika zarfında gitmiştir?

Sözler, 524
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)
Mirac gibi uzun bir seyahat yerine veliler gibi ruh ve kalbi ile
semaya gitseydi, yeterli olmaz mıydı?

Sözler, 524
Mirac, niçin yalnızca Peygamber Efendimiz’e (a.s.m.) özel bir
seyahattir?

Sözler, 528
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) nurundan kainatın yaratılması,
ne demektir?

Sözler, 530
“Hanin-i ciz” mu’cizesi, niçin şaşaa ile nakledilerek meşhur
olmuştur?

Mektubat, 132
Peygamber Efendimiz (a.s.m.), peygamberlikten önce nasıl ibadet
ederdi?

Mektubat, 272
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.), kırk yaşında peygamber
olmasının ve altmış üç yaşında vefat etmesinin hikmeti nedir?

Mektubat, 272
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) sayısız dua ve salavata ne
ihtiyacı vardır?

Mektubat, 290
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) ecdadı, fetret zamanında bir
dine inanıyorlar mıydı?

Mektubat, 374
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) ecdatlarından bir peygamber
gelmiş midir?

Mektubat, 375
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) anne, baba ve dedesinin imanları
var mıdır?

Mektubat, 375
Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) amcası Ebu Talip’in imanı var
mıdır?

Mektubat, 376
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Âl-i Beytine muhabbet istemekle,
akrabalık cihetiyle bir fayda gözetmiş midir?

Lem’alar, 27

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Uhud’un sonunda ve Huneyn’in
başında neden mağlup olmuştur?

Lem’alar, 84
Niçin, peygamberlerin meslekleri ve ibadetleri birbirinden
farklıdır?

İşaratü’l-İ’caz, 32
Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faydasız kalır?
Sözler, 587
Neden, Hz. İsa (a.s.) diğer peygamberlerden daha fazla Peygamber
Efendimiz’in (a.s.m.) gelmesini müjdelemiştir?

Mektubat, 171
Sahabeler, hatasız insanlar mıdır?
Sözler, 445
Sahabeler, bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikat olan
kıyameti, niçin asırlarında beklemişlerdir?

Sözler, 309
Sahabelerin en ednasının en büyük bir veli kadar kıymet
kazanması nasıl olmaktadır.

Sözler, 456
Sahabeler, nasıl en büyük velilerden daha büyük bir makama
sahiptirler?

Mektubat, 54
“Radıyallahü anh” Sahabeden başkası için söylenebilir mi?
Mektubat, 270
Bid’aların revaçta olduğu bir zamanda Sahabeden daha faziletli
olmak mümkün müdür?

Sözler, 450
Asr-ı Saadette meydana gelen kanlı fitnelerin hikmeti nedir?
Mektubat, 101
Niçin, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’den (r.a.) nakledilen hadis
rivayetleri azdır?

Mektubat, 132
Hz. Ali (r.a.) zamanında başlayan savaşların mahiyeti nedir?
Savaşta ölen ve öldürenlerin ünvanları nedir?

Mektubat, 56
Hz. Ali’ye (r.a.) hilafete liyakat noktasında haksızlık yapılmış
mıdır?

Lem’alar, 28
Hz. Ali’in (r.a.) fazileti ve kemalatı kabul edildikten sonra
diğer Halifeleri ona tercih etmek mümkün müdür?

Lem’alar, 30
Hz. Hasan ve Hüseyin’in (r.a.) başlarına gelen yürek sızlatan
olayların hikmeti nedir?

Mektubat, 59
Niçin hilafet, bu işe en liyakatli olan Âl-i Beyt üzerinde devam
etmemiştir.

Mektubat, 100
Şialar ve özellikle Rafızilerin Âl-i Beyte olan muhabbetleri,
niçin onlara fayda vermemektedir?

Mektubat, 107

Kur’an nedir, tarifi nasıldır?
Sözler, 330
Kur’an’ın ahiret ve tevhidi binler defa ispat edip her makamda
ders vermesinin sırrı nedir?

Sözler, 421
Kur’an niçin ahiret ve tevhidi binler defa ispat edip, her
sayfada her makamda ders vermiştir?

Şualar, 223
Kur’an ile felsefenin verdikleri bilgiler arasındaki farklar
nelerdir?

Sözler, 120

Niçin, Kur’an fen ve felsefe gibi kainattan bahsetmemektedir?
Mesnevi-i Nuriye, 196
Neden, medeniyet harikaları Kur’an’da açık bir şekilde yer
almamaktadır?

Sözler, 240
İnsanlara meçhul olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri haber
vermeyen Kur’an, niçin yine onlar için meçhul olan ahiretten bahsetmiştir?

İşaratü’l-İ’caz, 171
Bir ineğin kesilmesi gibi cüz’i bir kısım tarihi olaylar, niçin Kur’an’da ısrarla tekrar edilmektedir?
Sözler, 223
Kur’an, insan sözü olabilir mi?
Sözler, 168
Kur’an’ın çoğu yerinde birbirinden uzak meselelerin
birleştirilmesi, selaset ve fesahatine nasıl uyar?

Sözler, 174
Bir kısım surelerin Kur’an kadar sevabının olması ne demektir?
Sözler, 312

Kur’an i’cazında bütün insan tabakalarının hakkı olduğu halde,
niçin bu i’cazı bir kısım muhakkik alimlerden başkası anlayamıyor?

Mektubat, 181
Kur’an’ın benzeri yapmak için teşebbüs edilmiş midir?
Sözler, 333

Kur’an’a muaraza edilmiş midir?
Mektubat, 184
Kur’an’ın bir tek kelimesine muaraza etmek mümkün müdür?
Mektubat, 185
Kur’an’ın benzerini yapmak mümkün ise, niçin yapılamamıştır?
İşaratü’l-İ’caz, 176
Kur’an’ın lafızları değiştirilse, her kavim kendi diliyle o
manalara lafız giydirse daha faydalı olmaz mı?

Mektubat, 326

Kur’an’ın kafiri binler cinayet işlemiş gibi şiddetli tehdit
etmesi ve şerik gibi bir mevki vermesi, hangi sırdan kaynaklanmaktadır?

Lem’alar, 76

Kur’an niçin güneşi “sirac”la vasıflandırmıştır?
Mesnevi-i Nuriye, 197
Kur’an’ın takip ettiği dört maksadın tevhid, nübüvvet, haşir,
adalet ile ibadet olduğunu nereden bilinir?

İşaratü’l-İ’caz, 17
Kur’an’ın dört maksadı hangi ayetlerde bulunuyor?
İşaratü’l-İ’caz, 18
Kur’an’daki tekrarlar usandırır mı, belagata uygun mudur?
İşaratü’l-İ’caz, 35
Müfessirlerin birbirine uymayan, ayrı ayrı ayet yorumları ile
nasıl hak ve hakikate ulaşılabilir?

İşaratü’l-İ’caz, 44

Kur’an ayetlerine, müfessirlerce verilen ayrı ayrı anlamlar
nasıl birbirine muhalif olabilir?

İşaratü’l-İ’caz, 68
Kur’an’ın nahiv ilminin kaidelerine uymayan bazı kelimeleri var
mıdır?

İşaratü’l-İ’caz, 176
Sınırlı, birkaç noktadan, insanlığının güç getiremeyeceği bir
i’cazın doğması mümkün müdür?

İşaratü’l-İ’caz, 43

Kur’an ve onun tefsiri olan hadislerde her ilimden bir fezleke
alınmıştır. Bir kitap yada bir şahıs yalnız fezlekeleri bilmekle harika olabilir
mi?

İşaratü’l-İ’caz, 167
Kur’an niçin sivrisinek gibi zahiren küçük ve değersiz
zannedilen varlıklardan bahsetmiştir?

İşaratü’l-İ’caz, 209
“Taife, necm, nevbet” kelimeleri yerine niçin Kur’an’ın
parçalarına sure denmiştir?

İşaratü’l-İ’caz, 185
Fesahatli söz söyleyebilen Müseylime, niçin aleme maskara
olmuştur?

İşaratü’l-İ’caz, 176
Nefsin sıkılmasıyla yüzde oluşan kızarmaya haya dendiği halde,
niçin Kur’an bu kelimeyi Cenab-ı Hak için kullanmıştır?

İşaratü’l-İ’caz, 217

Bütün varlıkların, her haliyle vücuda gelmeden ve geldikten
sonra ve gittikten sonra yazılması ne demektir?

Sözler, 151
Öldürmeyi yaratan Cenab-ı Hak ise, niçin insana katil
denmektedir?

Sözler, 431

Kader, neden yüksek bir şefkati taşıyın anneleri bu zamanda
çocuklarının malından mahrum etmiştir?

Kastamonu Lahikası, 205

Kader, neden erkeklerin mirastan haklarındaki kısmi mahrumiyete
izin vermiştir?

Kastamonu Lahikası, 206
Teklif, saadet için olduğu halde, niçin insanların büyük bir
kısmına ebedi cezayı kazandırmıştır?

İşaratü’l-İ’caz, 213
İnsanların küçük bir kısmına ebedi saadeti kazandıran şeriat
rahmet midir?

İşaratü’l-İ’caz, 214
İnsanın cüz’i ihtiyardan başka icada kabiliyeti olmadığı halde,
niçin Kur’an’da Cenab-ı Hakka karşı en büyük bir düşman vaziyeti verilmiştir?

Sözler, 428

Cüz’i ihtiyari denilen şey nedir?
İşaratü’l-İ’caz, 75
Kader ile cüz’i ihtiyari nasıl birbiriyle uyuşur?
Sözler, 429
Cenab-ı Hakkın ezeli ilmi ve iradesinden, cüz’i ihtiyara nasıl
yer kalmaktadır?

İşaratü’l-İ’caz, 75
Şeytanlar niçin yaratılmıştır?
Mektubat, 47

Her an şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakka sığınmanın hikmeti
nedir?

Lem’alar, 74

Şeytanların yaratılmaları ve onların yüzünden çok insanların
küfre girip Cehenneme girmeleri, hangi hikmeti binaendir?

Lem’alar, 75

Şeytanların semadan casusluk yaparak haber çalmalarını ve
gelecekle ilgili haberler vermelerini akıl nasıl kabul edebilir?

Lem’alar, 279
Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?
İşaratü’l-İ’caz, 68
Dünyada musibetler ve belalar varken, kaderden gelen her şeyin
güzel ve hayırlı olması ne demektir?

Sözler, 435
Semavi tokat olan zelzele, niçin yabancılara değil de
Müslümanların başına geliyor?

Sözler, 158
Bazı şahısların hatası nasıl umumi musibetin gelmesine yol
açıyor?

Sözler, 158

Masumların ve hatasızların gelen musibet içinde yanmaları
nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?

Sözler, 159
Cenab-ı Hak, hususi hatalara niçin koca bir unsuru musallat
eder?

Sözler, 159
Zelzele gibi umumi musibetlerde sebeplerin ve tesadüfün etkisi
ne kadardır?

Sözler, 160
Cenab-ı Hak, musibetleri ve belaları niçin yaratıyor?
Mektubat, 48
Gözümüz önündeki çirkinlikler, hastalıklar, musibetler ve
ölümlerin hikmeti nedir?

Şualar, 33
Cenab-ı Hak, niçin insanları tek tek hastalıklara, şerlere,
çirkinliklere müptela ediyor?

Şualar, 33

Zelzele gibi musibetler niçin Rusya gibi inançsızlığın yaygın
olduğu yerlere gelmiyor?

Kastamonu Lahikası, 14

Görmeden iman etmek, imanın daha güçlü olduğunun bir göstergesi
midir?

Sözler, 455
Avam insanların dini hakikatleri tabir edememeleri, imanlarına
zarar verir mi?

İşaratü’l-İ’caz, 46

“Müslim-i gayr-i mü’min” ve “mü’min-i gayr-i Müslim”in manası
nedir?

Barla Lahikası, 190

Büyük günahları işleyen bir mü’minin imanı gider mi?
Lem’alar, 80
Niçin, bir iman hakikatini inkar eden kafir olur, kabul etmeyen
Müslüman olamaz?

Şualar, 213

Mana-i ismi ile mana-i harfi ne demektir?
Barla Lahikası, 189
İmanı “La ilahe illallah” ile yenilemenin hikmeti nedir?
Mektubat, 319
Yalnızca “La ilahe illallah” demek yeterli midir? “Muhammedür
Resulullah” demeden kurtuluş olur mu?

Mektubat, 321
Mü’minlere çokça zarar ve eziyet veren vesvese, niçin
yaratılmıştır?

Sözler, 252
Küfür kalbe ait bir sıfat olduğu halde, zünnar bağlamak ve şapka
takmak niçin küfrü gerektirsin?

İşaratü’l-İ’caz, 68

Kafir, hayattan nasıl lezzet alabilir?
Lem’alar, 82

Küfür ve dalalet erbabı, niçin dünyada hidayet ehline galip
gelmektedir?

Barla Lahikası, 153
Peygamber Efendimiz’i (a.s.m.) çok iyi tanıyan kafirler,
niçin
küfrün cehaletine düşmüşlerdir?

İşaratü’l-İ’caz, 68

Dinsizlerin dünya hayatında başarılı olmalarının sırrı nedir?
Lem’alar, 88

Cenab-ı Hakkın bizim ibadetimize ne ihtiyacı vardır?
Lem’alar, 192

İnsanların kulluklarını yapmamaları, Cenab-ı Hakka kulluk yapan
zerrelerden yıldızlara, meleklere kadar sayısız varlığın kulluklarından ne
eksiltir?

Lem’alar, 191

İslamiyet hakikatinin yedi esası ne demektir?
Kastamonu Lahikası, 153
İslamiyetsiz iman kurtuluş sebebi olabilir mi?
Mektubat, 38
Namaz, niçin beş vakittir?
Sözler, 45
Namazın hakikati bir yönüyle nasıl
mirac hükmünde
olabilmektedir?

Sözler, 182
Her gün her gün beşer defa namaz kılmak çok mudur?
Sözler, 243
Mirac gecesinde Cenab-ı Hak ile Peygamber Efendimiz (a.s.m)
arasındaki konuşmalar, niçin namazda sürekli olarak okunmaktadır?

Şualar, 86
Neden, Fatiha’da “Ben ibadet ve yardım isterim” yerine
“biz”
denilmektedir?

Şualar, 530
Cenab-ı Hak “Her duaya cevap var” dediği halde, niçin birçok
defa dualar kabul olmuyor?

Sözler, 286
Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?
Mektubat, 270
Niçin, hiç olmayacak şeyler için dahi dua edilir?
Mektubat, 291
Cenab-ı Hakkın söz verdiği bir meselede, bütün ümmetin sürekli
dua etmesinin sırrı nedir?

Şualar, 89
Fatiha, Yasin ve Kur’an hatmi gibi maneviye hediyelerin binlerce
insanlara bağışlanması ne demektir?

Şualar, 589

Salavatın çokça getirilmesi ve salavatla birlikte selamı
zikretmenin sırrı nedir?

Barla Lahikası, 151

Cevşenü’l-Kebir hakkındaki çok büyük sevap ve faziletin hakikati
nedir?

Emirdağ Lahikası, 142

Neden, bazen yağmur duasının ve namazının neticesi görünmez,
faydasız kalır?

Emirdağ Lahikası, 31
Cenab-ı Hakkın sınırsız nimetlerine karşı nasıl sınırlı bir
şükürle mukabele edilebilir?

Sözler, 324
Asıl mal sahibi olan Allah, verdiği nimetlere karşılık ne fiat
istiyor?

Sözler, 14
İnsanın nefsine, eşine, anne babasına, evladına, dostlarına ve
dünyaya Kur’an’ın emrettiği tarzda sevgi beslemesinin neticeleri, faydaları
nelerdir?

Sözler, 587

Hadislerde “cife” ismiyle yad edilerek lanetlenen bir dünya sevilmemeli midir?

Sözler, 571
Dünyaya olan sevgi gerçek anlamda nasıl olmalıdır?
Mektubat, 16
Hayatını, gençliğini, baharı, dünyayı ve güzel şeyleri seven bir
insan, nasıl bütün sevgilerini toplayıp Cenab-ı Hakka verebilir?

Sözler, 582
Kainat içinde küçük bir zerre olan insanın istifadesi için,
niçin koca
bir kainat yaratılmıştır?

İşaratü’l-İ’caz, 156
İnsanın hem en şerefli varlık, hem de çok zalim ve cahil
olmasının sırrı nedir?

Mektubat, 318
Cenab-ı Hakkın isim ve sıfatlarının bilinmesi, niçin enaniyete
bağlıdır?

Sözler, 495

İnsanın şahsi günahları, niçin kainatın hiddetine sebep
olmaktadır?

Lem’alar, 86
İnsanın Kur’an’da şiddetle tehdit edilmesi niçindir?
Sözler, 154
Hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye dünyayı terk etmekle
mi olur?

Sözler, 456

Sa’d-ı Teftazani, insanın biri hayvani biri insani iki ruhu
olduğu söylemesi neye binaendir?

Barla Lahikası, 141
Başta dalalet olmak üzere sayısız çirkin, fena şeyleri
işleyen
insanoğlunun yaratılışında ne hikmet vardır?

İşaratü’l-İ’caz, 32
Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir?
Mektubat, 87

Yoktan var, vardan yok
yaratılabilir mi?

Lem’alar, 195

Kainatta mükemmel bir düzenin olduğu nereden biliniyor?
Mesnevi-i Nuriye, 212
Niçin, kainat ebediyete elverişli olarak sabit,
mükemmel bir şekilde
yaratılmamıştır?

İşaratü’l-İ’caz, 194
Kainattaki nispi hakikatlerin önemi nereden kaynaklanmaktadır?
İşaratü’l-İ’caz, 33

Cansız varlıklar nasıl şevk ve lezzet alabilirler?
Lem’alar, 127

Yaratılışı, zerrelerin hareketine ve maddenin ezeliyetine
dayandırmanın hakikati var mıdır?

Mesnevi-i Nuriye, 210

Tabiat, kavanin ve kuva nedir?
Mesnevi-i Nuriye, 211
Kainatın yaratılışında esas gösterilen tabiat, nevamis ve kuva
nedir?

İşaratü’l-İ’caz, 146
Tabiat, kavanin ve kuvanın hakikatleri nedir?
Muhakemat, 128

İnsanı ahsen-i takvimden esfel-i safiline düşüren tabiat nedir?
Barla Lahikası, 152

Tabiat, bir kitap yazan makine gibi birbirine benzeyen sayısız
varlıkları kolayca yaratılmasında etkili olamaz mı?

Lem’alar, 190
Her şey Cenab-ı Hakkı gösterdiği halde, niçin bir kısım insanlar
madde ile maddenin hareketinin ezeliyetine inanarak dalalete düşmektedirler?

İşaratü’l-İ’caz, 145
Kainatın yaratılışında etkili olan namusların ve kanunların
hakikatleri nelerdir?

İşaratü’l-İ’caz, 246
Maddi alemin dışında, ulvi semavi alemler var mıdır?
Sözler, 523
Maddi alemin makineleri, tezgahları ve neticelerinin mahzenleri
olan ulvi alemler nasıl anlaşılmalıdır?

Sözler, 532

Bediüzzaman, niçin dahil ve hariç cereyanlarıyla alaka kurmamış
ve talebelerini de bundan menetmiştir?

Emirdağ Lahikası, 37

Bediüzzaman, niçin sakal bırakmamış ve Cuma cemaatlerine
katılamamıştır?

Emirdağ Lahikası, 45

Bediüzzaman, niçin Risale-i Nur’a ait kerametleri yazmış ve neşretmiştir?
Emirdağ Lahikası, 48

Bediüzzaman, niçin kendisine yardım edecek çok ehemmiyetli
kuvvetlere bakmamış ve kendisine verilen büyük makamlardan şiddetle çekinmiştir?

Emirdağ Lahikası, 66

Bediüzzaman, niçin Nur hizmeti haricinde insanlarla görüşmek
istememiş ve kendisi hakkında fazlaca hüsn-ü zan beslemeyeni sohbette tercih
etmiştir?

Emirdağ Lahikası, 79

Bediüzzaman, niçin Nur dairesi içinde masumane lezzetli bir
hayatı aramamıştır?

Emirdağ Lahikası, 174

Bediüzzaman, niçin kendisine layık görülen makamları ve kemalatı
kabul etmemiş, yalnız Risale-i Nur’a verip kendini çok kusurlu bir hadim
göstermiştir?

Emirdağ Lahikası, 198
Bediüzzaman’ın Cumhuriyet hakkındaki fikri nedir?
Şualar, 317
Bediüzzaman’ın rejimin esaslarını rencide eden risaleleri var
mıdır?

Şualar, 307
Bediüzzaman, niçin eski kıyafetini değiştirmemiştir?
Şualar, 259
Bediüzzaman, Risale-i Nur’a bakan kerametleri niçin
gizlememiştir?
Şualar, 646

Bediüzzaman, siyasi gelişmeleri merak etmediği halde niçin
sürekli gözetlenmiş ve her hali araştırılmıştır?

Kastamonu Lahikası, 107

İman hakikatlerinin neşrinde vazifeli olan zatın sözlerinin
tesirli olması için makam sahibi olmasına gerek var mıdır?

Emirdağ Lahikası, 198

Bediüzzaman, Hürriyetin başında hararetle siyasetle meşgul iken,
neden daha sonra kırk seneye yakın bütün bütün terk etmiştir?

Emirdağ Lahikası, 333

Bediüzzaman, eski hayatında bedevi aşiretleri medeniyete ve
terakkiyata çokça teşvik etmişken, neden daha sonra medeniyetten mimsiz diye
bahsederek toplum hayatından uzaklaşmış ve inzivaya çekilmiştir?

Emirdağ Lahikası, 334

Bediüzzaman,
niçin kendisine işkence eden münafık bir kısım insanların
siyasetlerine ilişmemiştir?

Lem’alar, 107

Bediüzzaman, niçin savaşa karşı çıkmıştır?
Lem’alar, 107

Bediüzzaman, niçin nurlu risalelerinin herkese gösterilmesine
izin vermemiştir?

Lem’alar, 108

Bediüzzaman hükümete karışmadığı halde, niçin her fırsatta
onun ahiretine karışılmıştır?

Lem’alar, 173
Bediüzzaman, niçin diğer İslam mütefekkirleri tarzında mücahede
etmemiştir?

Mektubat, 427
Yeni Said’in şiddetle siyasetten uzak durmasının nedeni nedir?
Mektubat, 65
Eski hayatında çok hiddetli ve izzetli olan Bediüzzaman’ın daha
sonra her türlü sıkıntılara tahammül etmesinin nedeni nedir?

Mektubat, 67
Bediüzzaman, çalışmadan nasıl geçinmekteydi?
Mektubat, 68
Bediüzzaman, niçin hükümetin gerçekleştirdiği inkılapları
hayatında tatbik etmemiştir?

Mektubat, 72
Bediüzzaman, niçin Mustafa Kemal’in üç yüz lira maaş ve Doğu
İllerine Şeyh Sinusi yerine vaiz-i umumi olarak görevlendirilme tekliflerini kabul etmemiştir?

Şualar, 258

Sözler’in bir sayfasında bir kitap kadar tesir bulunmasının
sırrı nedir?

Mektubat, 365
Risale-i Nur nedir, tercümanı ne mahiyettedir?
Şualar, 577
Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Azam, niçin Risale-i Nur’a çok büyük
bir kıymet ve ehemmiyet vermektedirler?

Şualar, 645

Risale-i Nur’un verdiği zevk, şevk ve imanın eşsiz olmasının
sebebi nedir?

Kastamonu Lahikası, 12

Niçin, Risale-i Nur’a dostların kusurlarına tokat gelir, hücum
eden düşmanlara bir şey gelmez?

Emirdağ Lahikası, 67

Niçin, Risale-i Nur hizmetinde tarikatlardaki gibi keşfiyatlara
ve maddi kerametlere ihtiyaç hissedilmez?

Emirdağ Lahikası, 76

Medreseden çıkanlar herkesten önce Risale-i Nur’a sarılmaları
gerekirken, neden en fazla çekinen onlar olmuşlardır?

Emirdağ Lahikası, 143

Nur Talebeleri ile İhvan-ı Müslimin
Cemiyeti arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Emirdağ Lahikası, 390

Nurcular, cemiyet
olmadıkları halde, hiçbir cemiyette olmayan bir bağlılık nasıl onlarda bulunmaktadır?

Şualar, 446

İslam alemi ve Risale-i Nur hizmetinin menfaati noktasında
siyasi gelişmeleri takip etmekte bir zarar var mıdır?

Kastamonu Lahikası, 160

Ahirzaman gelecek olan Mehdi bozulmuş dünyayı nasıl ıslah
edecektir?

Mektubat, 425
Şeair-i İslamiyeyi değiştirmek, ezan ve kamet gibi şeairleri
tercüme etmeye cevaz var mıdır?

Mektubat, 419

Hutbe, avam insanların anlayabilmesi için Arapça’dan başka bir
dilde okunabilir mi?

Mesnevi-i Nuriye, 79

Ahirzaman fitnesinde büyük bir rol oynayacağı rivayet edilen
açlığa karşı mü’minler nasıl dayanacaklardır?

Kastamonu Lahikası, 184

Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Ye’cüc ve Me’cüc kimlerdir?
Lem’alar, 111
Rivayetlerde geçen ve kıyamete yakın anarşistlik gibi bir
fikirle medeniyeti tahrip edecek taifeler nerededir?

Sözler, 311
Ahirzamanda Hz. İsa (a.s.) Deccalı öldürdükten sonra, insanların
büyük kısmı hak dine girerler. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra, nasıl
umumiyetle küfre girilir?

Mektubat, 59
Hz. İsa’ya (a.s.) Mesih denildiği gibi, iki Deccala da Mesih
denmesinin sırrı nedir?

Şualar, 512

Bu asırda, sayısız günahlara karşı insanın özel ibadeti ve
takvası nasıl dayanabilir?

Kastamonu Lahikası, 66

Bazı dindar kişilerin, eşleri yüzünden dünyada fazlasıyla
sıkıntı çekmelerinin sırrı nedir?

Kastamonu Lahikası, 206

Bir hakikat niçin çok renklere giriyor?
Sözler, 303
Hak bir olur. Nasıl böyle dört ve on iki mezhebin farklı
hükümleri hak olabilir?

Sözler, 447
Büyük müçtehitlere müsavat dava etmek neden ileri gelmektedir?
Sözler, 456
Büyük müçtehit imamları mı faziletlidir, yoksa tarikat şahları
ve kutupları mı?

Mektubat, 271
Harameyn-i Şerifeynin Vehhabilerin eline geçmesinin ve onların
İslam büyüklerinin türbelerine hürmet etmemelerinin hikmeti nedir?

Mektubat, 352
Bazıları tarafından en yüksek makam zannedilen Vahdetü’l-Vücud
nedir?

Mektubat, 84

Velayet ehli insanlar, niçin bazen yanlış haberler verirler?
Lem’alar, 106

Bir kısım evliyanın keşfettikleri hakikatlerin fen ve bilimle
çatışmasının nedeni nedir?

Mektubat, 82
Tarikat nedir?
Mektubat, 428

İbrahim Hakkı’nın “Cu’ ism-i Azamdır” demesinin muradı nedir?
Barla Lahikası, 188

Siyasi geniş daireleri merak ile izlemek, insanın gerçek
vazifelerine nasıl zarar verir?

Kastamonu Lahikası, 34
Sabrın gaye ve hikmeti nedir?
Mektubat, 271

Letaif-i aşere nelerdir?
Barla Lahikası, 189

Duygular içinde kalbin kulak ve gözden daha önemli olmasının
hikmeti nedir?

İşaratü’l-İ’caz, 78
Bir faydaya binaen yalan söylemek caiz midir?
İşaratü’l-İ’caz, 93

Dişleri kaplamanın dinen bir zararı var mıdır?
Barla Lahikası, 157
Hz. Hızır (a.s.) hayatta mıdır?
Mektubat, 11

Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete
girmemeleri niçindir ve hikmeti nedir?

Lem’alar, 84
Dinsizlerin ve sahih dini olmayanların da adil ve faziletli
olmaları neden kaynaklanmaktadır?

Muhakemat, 140

Dünyanın öküz ve balık üstünde olması, ne demektir?
Lem’alar, 93

Yağmurun yağma vakti
ve ana rahmindeki bebeğin kız ya da erkek
olduğu bilinebilir mi?

Lem’alar, 114

Reklamlar

3 Yanıt to “SORULARLA BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR”

 1. nazli said

  ben çok çalışıyorum kpss sınav ama hep çok zor sordugunuz için bende soruları yapamıyorum.çünkü ben kız meslek lisesi mezuyum. kız meslek lisesinde hep alan ders gördük hiç kültür ders görmedik onu için ben sınavda yapmıyorum.ben bilgisayar kursuna gitim ben bilgisayar biliyorum sadece. bu konu haklı değilmiyim?ben.

 2. nazli said

  nazli_aksoy_@hotmail.com

 3. Lütfiye said

  esselamün aleyküm! ben şunu soracaktım tarikat ehlinin dershanelerine gidipte risalei nur dersi yapmak hizmetimize ters düşermi.lütfen ehli olan varsa cevap yazın.
  Allaha emanet olunuz

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: